PPHU REMM

Rok założenia 1989

 

Druki Medyczne

• Recepty 100%

• Papier cięty na recepty

• Książeczka zdrowia dziecka

• Międzynarodowa książeczka szczepień(żółta)

• Karta badania profilaktycznego
• Karta zdrowia dziecka
• Karta szczepień
• Wezwania do szczepienia
• Karta uodpornienia
• Skierowania do specjalisty
• Skierowanie do pracowni diagnostycznej
• Deklaracja wyboru lekarza,   pielęgniarki,   położnej
• Rejestry przyjmowanych pacjentów
• Skierowanie na RTG,USG,EKG
• Książki medyczne
• Książka gabinetu zabiegowego
• Historia zdrowia i choroby
• Karta stomatologiczna
• Wkładka do historii choroby
• Wkładka do karty stomatologicznej
• Informacja dla lekarza kierującego
• Zaświadczenia lekarskie
• Międzynarodowa książeczka   szczepień /   żółta /
• Książki, rejestry, dzienniki
 Książka transfuzyjna

• Karta badań dla kierowców

• Orzeczenie lekarskie dla kierowców

• Oświadczenia

• Orzeczenia psychologiczne

• Orzeczenia dla Medycyny Pracy

• Faktury dla lekarzy

• Druki dla Medycyny Ratunkowej

• Książka sterylizacji parowej

• Elektrokardiogram

• Inne druki medyczne dla lekarzy, przychodni, szpitali

 

® Copyright 2019 PPHU REMM