PPHU REMM

Rok założenia 1989

 

DRUKI DO SZPITALI

• Książki raportów Pielęgniarskich i Lekarskich
• Książka dokonanych zabiegów
• Księga główna oddziału
• Karta obserwacji
• Karty zleceń lekarskich
• Karta gorączkowa
• Indywidualna karta zleceń lekarskich
• Skierowania do szpitala
• Karta znieczulenia premedykacja
• Ankieta anastezjologiczna
• Karta zabiegów

• Elektrokardiogram

• Książka kontroli środków odurzających

• i inne ....

® Copyright 2019 PPHU REMM