PPHU REMM

Rok założenia 1989

 

DRUKI AKCYDENSOWE

• Faktury VAT
• Kp, Kw
• Raporty kasowe
• Polecenia przelewu
• Noty księgowe
• Listy płac
• Kartoteki
• WZ, PZ
• Umowa o dzieło
• Umowa zlecenie
• Druki budowlane
• Dowody dostawy
• Delegacje
• Karty drogowe
• Raport dzienny pracy sprzętu
• Dziennik budowy
• Książki i Rejestry

• Książki obsługi i eksploatacji wózków jezdniowych z napędem silnikowym i elektrycznym

• Dziennik Konserwacji Urządzeń Dźwigowych

• Książka Pracy Maszyny
• Ewidencja przychodów
• Ewidencja sprzedaży
• Ewidencja zakupów
• Podatkowa księga przychodów
  i rozchodów
• Książka kontroli przedsiębiorcy

•CMR

•Faktury dla zwolnionych z podatku

•Rachunki

 

® Copyright 2019 PPHU REMM